کلاس اولی ها

یک دفترچه کلاسی ...

به جای مقدمه

گاهی دوربین بهتر از متن مفهوم را می رساند...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
داود برزگر

تدریس آهنربا


                          

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
داود برزگر

خانوم مرغه و جوجه هاش در تدریس غین


                    

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
داود برزگر

آموزش جدول اعداد


                    

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
داود برزگر

یک تدریس فامیلی "عمو ، عمه ، علی و معصومه "

                       

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
داود برزگر

تدریس ذال با هنرنمایی ز بازیگوش

                        

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
داود برزگر

تدریس نشانه تشدید با حضور مشاغل تشدیدار

                           

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
داود برزگر

یک پایان ورزشی برای روز آخر سال 95


                                

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
داود برزگر

تدریس با دو برادر و یک خواهر !


                                      

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
داود برزگر

یک تدریس گِلی برای فصل خاک


                                                                                              

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
داود برزگر

طرح جابربن حیان


                                                                        

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
داود برزگر